Llibre Blanc de la Ràdio Local Pública

13 MAR
2015

L’elaboració d’aquest document va comportar, en primer lloc, un treball de camp intens i continuat per poder disposar del major nombre de dades objectives que servissin per fotografiar, sense ombres ni imatges borroses, un sector plenament consolidat, madur i experimentat, però que està creixent permanentment; i, en segon lloc, un notable esforç de cerca dels consensos bàsics amb tots els agents actius de la ràdio local per radiografiar el sector, diagnosticar-lo i definir uns criteris que han d’orientar en el camí per aconseguir els mínims necessaris per fer ràdio local pública. En tot moment, es va fugir dels postulats menys realistes. Es va fer un treball aplicable, pragmàtic i assumible per les administracions que gestionen la ràdio local pública.

En aquest treball hi ha dades estadístiques força interessants, però també un seguit de recomanacions que, sens dubte, de cara al futur, han de significar una major cohesió del sector i una progressiva homologació de criteris que, tenint en compte l’ampli i variat espectre de la ràdio local municipal, permeti afrontar els reptes de futur amb confiança i solidesa.
 

Informacions i esdeveniments d'interès per a la comunicació local.

(c) 2012. Federació de Mitjans de Comunicació Locals de CatalunyaDESARROLLO WEB