Objectius de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya

Donar servei i assessorament jurídic i de tot tipus als mitjans associats.

Enfortir el teixit comunicatiu de proximitat a Catalunya.

Establir convenis per a la formació i reciclatge del personal o dels col•laboradors.

Establir un assessorament sobre projectes tècnics per als mitjans que comencin.

Fomentar la producció pròpia dels mitjans de comunicació locals.

Gestionar paquets publicitaris públics i privats.

Negociar en nom de les emissores associades l’espectre radioelèctric de Catalunya.

Obtenir de les institucions recursos tècnics, humans i econòmics.

Potenciar la comunicació local a Catalunya.

Informacions i esdeveniments d'interès per a la comunicació local.

(c) 2012. Federació de Mitjans de Comunicació Locals de CatalunyaDESARROLLO WEB