NOTÍCIES
Ha arribat l’hora de pagar... però una quantia justa

Ha arribat l’hora de pagar... però una quantia justa

Les emissores de ràdio tenen l’obligació per la comunicació pública i reproducció de música, de fer pagament per la reproducció de fonogrames als productors i als intèrprets o executants. Això és el que diu la llei. I fa més d’una dècada que les entitats gestores d’aquests drets ens reclamen el pagament sobre l’ús de la seva obra.

S’han fets moltes reunions, s’han creat comissions mixtes per la negociació i determinació de la forma d’aplicar les tarifes. Sempre hem defensat que s’han de tenir en compte les peculiaritats de les emissores de ràdio locals públiques. Que no ens poden posar en el mateix sac que les ràdios comercials, ni amb les públiques autonòmiques. I AGEDI-AIE mai ha acceptat cap de les diverses propostes provinents de les entitats que representem els mitjans públics locals.

De la mà de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i de la XAL (La Xarxa), la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya (FMCLCat) hem començat un procés d’actualització de les dades, principalment econòmiques i d’us repertori musical, per replantejar l’estratègia per arribar a un acord, que ens ajudi a regular aquesta situació anòmala, poc sostenible i que en el futur podria tenir conseqüències greus pels mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat pública.

La ràdio local pública per la seva definició de les missió de servei públic, ha d’oferir continguts encaminats als drets fonamentals de llibertat d’informació i de lliure expressió, facilitar la participació de la ciutadania a la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat. Tenint en compte aquesta definició, hem de dir rotundament que la ràdio municipal és generalista i no pas musical. Definir-se com a generalista o musical és important a l’hora d’acotar les tarifes sobre els drets de la música que emetem. En aquest sentit, tenim el deure de programar més continguts informatius, de divulgació, entreteniment i participació, i menys ràdio fórmules musicals.

Al MAC d’aquest any volem explicar-vos què s’ha fet i què volem fer per aconseguir establir una tarifa assumible i justa. Atenent les circumstàncies de les ràdios locals, en funció de la seva qualificació, població, ingressos, utilització de fonogrames musicals, etc. I ens ho explicaran en una sessió informativa els serveis jurídics de les entitats municipalistes ACM i FMC.

Eduard Garcia Ejarque, president de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya