NOTÍCIES
La Federació celebra la seva Assemblea General de 2022 al MAC

La Federació celebra la seva Assemblea General de 2022 al MAC

Per assistir a l'Assemblea General Ordinària de la Federació cal inscriure's al Mercat de l'Audiovisual

També al MAC, a les 15,30h us convidem a la sessió informativa sobre LES RÀDIOS DE PROXIMITAT I LES ENTITATS DE GESTIÓ DELS DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL. Podeu consultar el programa del MAC aquí.

Em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la FEDERACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS DE CATALUNYA que tindrà lloc el proper dia 1 de juny i les entitats associades hi podran assistir de forma:
PRESENCIAL, al Mercat de l’Audiovisual de Catalunya, carrer Prat de la Riba, 77 de Granollers.
TELEMÀTICA, per videoconferència mitjançant l’enllaç que es proporcionarà un cop arribi la confirmació d’assistència i s’hagi manifestat participar a l’Assemblea per aquesta via,
a les 12,30 hores en primera convocatòria i a  les 13,00 hores en  segona convocatòria, amb el següent,
 
ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Informe de presidència.
  3. Altes i baixes de socis
  4. Aprovació memòria d’activitats i econòmica 2021.
  5. Pressupost exercici 2022.
  6. Elecció de nou President/a i nous membres  de la Junta Directiva si escau.
  7. Torn obert de preguntes.

 
Representant legal. Els assistents han d’acreditar que són els representants legals de l’entitat associada a la Federació.
Designació i acreditació del portaveu. Per tenir representació vàlida a l’Assemblea General, en el cas que el representant no pugui assistir personalment, cal que lliuri Acreditació per escrit a la persona que el representi.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben cordialment,
Eduard Garcia Ejarque
-president-