NOTÍCIES
Convocades les eleccions al Col·legi de Periodistes de Catalunya 2022

Convocades les eleccions al Col·legi de Periodistes de Catalunya 2022

La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya convoca eleccions per elegir el Degà o Degana i els membres de les Juntes de les demarcacions de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Terres de l'Ebre i Catalunya Central. Les eleccions, d'acord amb el que estableixen els Estatuts i el  Reglament Intern de Règim Electoral del Col·legi, se celebraran el pròxim 3 de maig.

Els degans/es, i els membres de les juntes són elegits, cada quatre anys, per sufragi entre les persones col·legiades i adscrites a cada una de les Demarcacions, respectivament, mitjançant elecció oberta, lliure i secreta que es realitzarà pel procediment de llistes obertes.