NOTÍCIES
Sobre les reclamacions d'AGEDI

Sobre les reclamacions d'AGEDI

Davant la incertesa jurídica existent entorn de les reclamacions que planteja AGEDI, les entitats municipalistes ACM i FMC van encarregar a un gabinet jurídic especialitzat l’elaboració d’una anàlisi de la situació

De fa uns mesos, les emissores de ràdio locals estem rebent requeriments dels advocats de l’entitat de gestió de drets de propietat intel·lectual AGEDI-AEI mitjançant els quals es reclama el pagament de remuneracions pels actes de comunicació pública de fonogrames, així com el lliurament d’informació detallada relativa a la utilització que la ràdio local ha fet dels drets representats per AGEDI-AEI, amb l’advertiment que si no se satisfan les seves exigències s’emprendran accions judicials.

Davant la incertesa jurídica existent entorn de les reclamacions que planteja AGEDI, les entitats municipalistes ACM i FMC van encarregar a un gabinet jurídic especialitzat l’elaboració d’una anàlisi de la situació per determinar les vies més adequades per  defensar els interessos de les emissores municipals. La idea és disposar d’un posicionament i d’una estratègia conjunts per obrir una negociació amb AGEDI-AIE que, de cara al futur, permeti normalitzar d’una forma assumible les relacions entre les emissores municipals i  les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual.  

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres al telèfon 687 838 794 o al correu info@radiolocal.cat . També us podeu dirigir als serveis jurídics de l’ACM i de la FMC.