NOTÍCIES
La FMCLCat demana a les entitats municipalistes que s’abordi de nou el conflicte amb AGEDI-AIE

La FMCLCat demana a les entitats municipalistes que s’abordi de nou el conflicte amb AGEDI-AIE

Des de la jornada de treball del mes de novembre passat a Castellar que no hi ha hagut cap moviment més al respecte

Al llarg d’aquest passat mes de juny de 2019 la majoria d’emissores municipals de Catalunya han rebut de nou una carta d’AGEDI i AIE qui, a través de la seva oficina conjunta de recaptació d’artistes i productors, se’ls reclama el pagament d’una liquidació.

Vist els antecedents en què algunes emissores han hagut d’acabar pagant importants quantitats ja que aquestes entitats recaptadores han aconseguit algunes resolucions judicials favorables, les actuals reclamacions de pagament per carta que es notifiquen a les emissores generen molta inquietud a les direccions d’aquestes, i aquesta s’ha de fer extensiva als regidors/es i/o alcaldes corresponents.

Per això des de la FMCLCat seguim reclamant a ACM i FMC una carta tipus per respondre les peticions d’AGEDI-AIE, mentre no s’obri de nou un període de negociacions per arribar a un acord amb aquestes associacions, tal i com en el seu dia es va fer amb l’SGAE. Perquè per poder forçar una negociació és clau que emissores i Ajuntaments adoptin una estratègia conjunta.