CONGRESSOS
Congrés de la Ràdio de Proximitat en Català

Congrés de la Ràdio de Proximitat en Català

La ràdio local com a punt de trobada de la xarxa capil.lar bàsica de comunicació del país assumeix el repte de posar en contacte a tots els agents comunicatius de proximitat dels territoris de parla catalana per tal de posar

Congrés de la ràdio de proximitat en català

La Federació de Ràdios Locals de Catalunya creu necessari i es proposa organitzar el 1er Congrés de la ràdio de proximitat en català. L’èxit i l’interès innegable dels tres congressos organitzats fins ara de la Ràdio Local Pública dels nostre país ens han convençut que els temes i les preocupacions pròpies de les nostres fronteres administratives sovint són més pròpies de l’espai comú de la llengua com a element cohesionador i identificatiu d’un espai més ampli.
Alertats d’aquesta necessitat, convençuts de la seva utilitat, motivats pel repte que això significa i conscienciats de la necessitat de reforçar aquest espai de comunicació comú, la FRLC posa fil a l’agulla per fer possible aquest repte el mes de novembre d’aquest any 2009.
D’aquesta manera, la FRLC s’autoimposa el repte i l’objectiu d’organitzar a partir d’ara els anys parells el Congrés de Ràdio Local Pública de Catalunya i a assessorar i a impulsar a través de diferents entitats col•laboradores que trobades de característiques similars es facin a tots els territoris de parla catalana, i els anys imparells se celebrarà el Congrés de la ràdio de proximitat en català per posar en comú les reflexions i experiències de cada un dels territoris i la seva projecció.
Estimem la llengua, que és nostre instrument de treball, i estimem la comunitats. Això ens fa ser locals per vocació i arrelament –en tots i cada un dels nostres municipis- i globals per l’expansió pròpia de la nostre llengua. Creiem en un espai útil de reflexió per reforçar la nostra funció social i la nostre llengua, i reclamem el nostre paper actiu dins de les indústries de creació i d’intercanvi de continguts malgrat aquells que porten tants anys dient que els nous mitjans ens deixarien sense paper. Lluny d’això, l’utilització de les noves tecnologies ens dona una visibilitats més gran i ens fan més pròxims i útils.

 Els eixos del congrés

-La ràdio
-La llengua
-La cultura de la pau

Conscients de la necessitats de sumar tres grans espais, hem volgut implicar agents bàsics en cada un d’aquests eixos:

La ràdio: la Federació de Ràdios Locals de Catalunya
La Federació de Ràdios Locals de Catalunya va néixer l’any 1996 amb l’objectiu de potenciar la comunicació radiofònica de proximitat. L’assessorament tècnic i jurídic, la formació dels professionals i col•laboradors, i el subministrament de programació de suport són els eixos principals d’actuació de la Federació.
La Federació de Ràdios Locals de Catalunya està integrada per emissores de
ràdio locals de titularitat municipal i associacions culturals dels Països Catalans.
Agrupa actualment més de cent emissores locals i el seu objectiu és representar totes les emissores municipals del país, així com establir llaços de cooperació amb les emissores de proximitat i associacions d’emissores locals de l’àmbit comunicatiu de parla catalana.

La llengua: Òmnium Cultural
Òmnium Cultural, entitat fundada l’any 1961, treballa per la promoció i la normalització de la llengua catalana, la cultura i la identitat nacional de Catalunya. En l’actualitat, i després d’anys de treball constant, Òmnium té la voluntat d’esdevenir el punt de trobada de la societat civil. Una casa comuna generadora d’idees i projectes que permetin afrontar els nous reptes que planteja una societat canviant i en constant evolució: la Catalunya del segle XXI. És per això que Òmnium ha obert una nova etapa amb la qual vol prendre la iniciativa de portar més enllà la llengua, la cultura i el país. Òmnium Cultural compta amb 18.000 socis i 26 seus territorials, agrupades en 10 demarcacions per tot el territori. Amb la Federació Llull (Acció Cultural del País Valencià i l’Obra Cultural Balear), l’entitat coordina les seves accions portades a terme en el marc dels Països Catalans.

La cultura de la pau: UNESCOCAT
El Centre UNESCO de Catalunya és una associació constituïda, l'any 1984, per representants de: Fundació Congrés de Cultura Catalana, Fundació Enciclopèdia Catalana, Fundació Jaume Bofill, Fundació Joan Miró, Fundació per la Pau i Fundació Roca Galès. Des del mes de maig del 1995, també és membre del Centre UNESCO de Catalunya la Fundació Catalunya. Des del mes d'abril del 2003 n'és membre l'Institut d'Estudis Catalans, des del maig del 2003, Òmnium Cultural, i des del desembre del 2004, la Fundació d'Empresaris Catalans FemCAT. Els seus objectius són difondre els ideals, documents i activitats de la UNESCO en els àmbits educatiu, del patrimoni, d’accés al coneixement i de sostenibilitat ambiental; i fomentar la cultura de la pau, l’educació en valors i en els drets humans, la diversitat cultural i lingüística, i el diàleg interreligiós.

Espais de diàleg

La FRLC ha incorporat sempre als seus espais de diàleg i reflexió als agents actius del sector de la comunicació, de la comunicació local, de les noves tecnologies, les associacions i col•legis professionals i el món universitari.
En aquesta ocasió creiem que s’ha d’obrir a la participació d’aquest món universitari, fent participar a totes les universitats del món en que s’imparteixen classes de català.
De la mateixa manera, cal implicar a tot l’associacionisme que ens representa i aplega arreu del món. En aquest sentit volem implicar als Casals Catalans d’arreu del món a ser agents actius en el debat sobre la difusió del nostre missatge i en l’aportació sobre els continguts d’interès que poden servir de nexe entre el país i les seus nacionals arreu del mon.

Creiem i volem que el nostre impuls vagi en paral•lel al de les nostres institucions públiques, aquelles que ens defineixen com a país, i demanem al Govern de la Generalitat que accepti de participar en el projecte, a través del Departament de cultura i Mitjans de Comunicació, que és el responsable directe de la llengua i dels mitjans de comunicació, però també de la de Vicepresidència del Govern de la Generalitat, que impulsa i vetlla per la projecció internacional del nostre país.

Nous temps, nous reptes, noves maneres d’afrontar-los.

El Congrés és tant ambiciós que seria irresponsable no buscar fórmules per fer-lo possible i sostenible sense que això signifiqui una despesa inassumible.
Creiem que cal mantenir un fòrum de debat i trobada presencial, però també som conscients que moltes de les aportacions prèvies i posteriors, i fins i tot una part important del debat, serà bo fer-ho a través de les eines que ens dona la tecnologia.
Apostem per ser animadors de nous debats, que tindran espais de reflexió previs i que oferiran les conclusions al Congrés.
Crearem un espai interactiu en el qual es mantingui viu l’intercanvi durant els períodes inter-congrés i en el que s’aboquin tota la informació. També hauria de ser una eina útil per les universitats de fora del nostre territori administratiu i pels casals d’arreu del mon.
Part de les aportacions i de les taules i espais de debat s’organitzaran amb videoconferències actives.