CONGRESSOS
4t Congés de la Ràdio Local Pública

4t Congés de la Ràdio Local Pública

Més local, més próxima

CONCLUSIONS DEL 4t CONGRÉS DE LA RÀDIO LOCAL PÚBLICA

El 4t Congrés de la Ràdio Local Pública celebrat a la Torre Agbar de Barcelona els dies 24 i 25 d’octubre amb el títol de Més local, més pròxima posa sobre la taula les següents valoracions:
La necessitat que els ajuntaments catalans acabin els processos de legalització de les emissores municipals. En aquest sentit, s’anima als consistoris que són concessionaris de freqüències de ràdio local pública que encara no han estat legalitzades definitivament, que facin els tràmits necessaris per normalitzar la seva situació. Sovint es tracta simplement d’un tràmit burocràtic que cal finalitzar.
Cal apostar per una ràdio més pròxima. En l’actual context de globalització econòmica, la ràdio local ha d’esdevenir una marca, un valor diferencial basat en la seva localitat. De fet, les noves tecnologies permeten incrementar el públic objectiu de la ràdio salvant les fronteres geogràfiques. A través d’internet, la ràdio local pública arriba a oients de qualsevol punt del món interessats en els aspectes que els són més pròxims. Cal implementar la utilització de les noves tecnologies per reforçar el missatge i els continguts de proximitat.
Tot i la feina desenvolupada i el fet de ser presents en els actes socials, culturals o esportius del municipi, la ràdio local ha de ser més visible. En el 4t Congrés es posa de manifest la necessitat de realitzar campanyes de promoció i de publicitat de l’emissora local pública. En definitiva, fer-la molt més visible.
Els estudis realitzats demostren que cal fidelitzar el públic més jove. Actualment la joventut aposta per ràdio-fórmules musicals demostrant un cert desinterès pels continguts que se’ls ofereix des de l’emissora de proximitat centrats principalment en la informació socio-política. El 4t Congrés posa de manifest la necessitat d’incidir en les retransmissions esportives dels equips locals, en l’emissió de programes més desenfadats i en la potenciació de la programació infantil, utilitzant també nous suports (Internet, mòbil...) cosa que ajudarà sens dubte a rejovenir l’audiència de la ràdio local pública.

La ràdio local pública s’ha convertit en la principal eina d’integració per als col•lectius de nouvinguts. La ràdio de proximitat és un dels mitjans de comunicació que té més audiència entre aquest segment de la població. Els estudis demostren que els col•lectius d’immigrants que presenten una millor integració són aquells que utilitzen els mitjans de comunicació locals. Sense oblidar però que actualment aquests col•lectius tenen a l’abast, a través de les noves tecnologies, tots aquells mitjans que emeten en la seva llengua i que parlen de la seva cultura. És per això que la Federació de Ràdios Locals de Catalunya posa de manifest la necessitat de garantir la participació dels col•lectius de nouvinguts, com es fa amb tots els col•lectius del municipi, sempre i quan siguin realitzats en la llengua pròpia del nostre país.
Les principals institucions del país reconeixen el paper que ha jugat la ràdio local pública en la consolidació de la cultura i la llengua catalana, així com també el paper destacat de la ràdio en la configuració del mapa comunicatiu català. En tant que servei públic, la ràdio de proximitat, tal i com s’especifica en el Llibre Blanc de la Ràdio Local Pública, aposta per la total professionalització, imparcialitat dels seus continguts i la implementació de les noves tecnologies per donar resposta a la demanda cada cop més àmplia de continguts de proximitat.
La ràdio local ha d’aprofitar el canvi tecnològic que suposarà la Televisió Digital Terrestre per recuperar la seva posició privilegiada com a mitjà de proximitat. Un cop s’hagi produït l’apagada analògica, la televisió i la ràdio es trobaran amb un context públic diferent a l’actual cosa que farà necessari implementar noves experiències en hibridacions i entorns multimèdia. El canvi de model televisiu ofereix noves oportunitats a la ràdio local que ha de saber aprofitar el moment per convertir-se en el mitjà de proximitat per excel•lència. També es reivindica la presència de la ràdio local pública en els canals de la TDT local.

Barcelona, octubre de 2008