La FMCLC celebrarà la seva Assemblea General Ordinària al Vendrell

21 NOV
2016

Dia: 26 de novembre de 2016

Hora: 11 hores

Lloc: Escola Municipal de Música Pau Casals. Passatge del Tívoli, 3-7. El Vendrell (Baix Penedès)

https://g.co/kgs/89HggA

Benvolguts/benvolgudes,

Em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la FEDERACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS DE CATALUNYA que tindrà lloc el proper dia 26 de novembre, a l’Escola Municipal de Música Pau Casals, al passatge del Tívoli, 3-7, El Vendrell (Baix Penedès), a les 11,00 hores en primera convocatòria i a  les 11,30 hores en  segona convocatòria, amb el següent,

ORDRE DEL DIA 

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Informe de presidència.
  3. Altes i baixes de socis
  4. Aprovació memòria d’activitats i econòmica 2015.
  5. Pressupost exercici 2016.
  6. Elecció de nou President i membres de la Junta Directiva.
  7. Exposició de la situació actual de la Federació. Opcions i propostes de futur:

Opció A: Dissolució de la Federació.

Opció B: Continuar sense activitat econòmica.

Opció C: Continuar activitat.

  1. Modificació estatuts. Seu social de la Federació (si es considera adient).
  2. Torn obert de preguntes.

 

Informacions i esdeveniments d'interès per a la comunicació local.

(c) 2012. Federació de Mitjans de Comunicació Locals de CatalunyaDESARROLLO WEB